Διεκπεραιωτικές και Λοιπές Υπηρεσίες

psifiaki-ypografi-000

Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία, για την συμμετοχή  των υποψήφιων αναδόχων, με την υποβολή προσφοράς σε Ηλεκτρονικούς Διαγωνισμούς του Δημοσίου, υπογράφοντας