ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Resized-Punchello-April-151

Διενεργούμε αντικειμενικούς και αξιόπιστους ελέγχους και παράλληλα, μέσω αυτών των ελέγχων, με τις επισημάνσεις και τα ευρήματα δίνουμε τη δυνατότητα στις ελεγχόμενες οικονομικές μονάδες να προχωρούν σε βελτιώσεις του συστήματος εσωτερικού ελέγχου τους. Οι συνεργάτες μας είναι εξειδικευμένοι και με πολυετή εμπειρία ώστε να παρέχουν αποτελεσματικά και με αντικειμενικότητα τις πιο κάτω υπηρεσίες:

  • Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού – εξωτερικού ελέγχου (τακτικού – έκτακτου).
  • Διαγνωστικός έλεγχος για τη σωστή λειτουργία της επιχείρησης σύμφωνα με τεκμηριωμένη έκθεση.
  • Κατάρτιση προϋπολογιστικών και οικονομικών εκθέσεων.
  • Μελέτες βιωσιμότητας.
  • Εφαρμογή Διεθνών λογιστικών προτύπων.
  • Business plans.
  • Έλεγχοι ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
  • Έλεγχοι βραχυχρόνιων οικονομικών καταστάσεων.
  • Ανάληψη έργου εκκαθαριστή.

Leave a Comment

Your email address will not be published.