Υπηρεσίες Creative Attitude

Λογιστικές - Φορολογικές Εργασίες

Η συνεχής αλλαγή και η πολυπλοκότητα της φορολογικής νομοθεσίας με τις ταυτόχρονες υπέρογκες χρεώσεις προστίμων και προσαυξήσεων, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη έγκαιρης και συνεπούς παρακολούθησης των λογιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων, τόσο των επιχειρήσεων όσο και των ιδιωτών.

Στο πλαίσιο αυτό, η ομάδα μας  που αποτελείται από έμπειρους και  αξιόπιστους  επαγγελματίες,  με “ δημιουργική σαφήνεια” , συνέπεια  και  προσιτές  εξατομικευμένες  τιμές,  έρχεται να καλύψει  τις  παραπάνω ανάγκες.

Οι  γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες  είναι δική μας δουλειά.  Εσείς ασχοληθείτε με την ανάπτυξη και εξέλιξη της επιχείρησής σας και την υλοποίηση των ατομικών σας πλάνων.

Συμβουλευτική - Mentoring

Η επιχειρηματικότητα είναι ίσως το “κλειδί” για την αντιμετώπιση της κρίσης. Η αύξηση της ανεργίας λόγω της αδυναμίας των μεγάλων επιχειρήσεων να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και να απορροφήσουν σε αυτές ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να θεωρηθεί ως πρόκληση και ευκαιρία για ανθρώπους με κέφι και όρεξη για δημιουργία.

Το γραφείο μας, μέσω των εξειδικευμένων συμβούλων – συνεργατών, είναι σε θέση να παρέχει καθοδήγηση τόσο σε υπάρχοντες επιχειρηματίες για την αύξηση των πωλήσεών τους μέσω της βελτίωσης του marketing και την αξιοποίηση του διαδικτύου, όσο και σε νέους ή εν δυνάμει “επιχειρηματίες” που τολμούν σε μια τόσο δύσκολη εποχή.

Εργατικά - Ασφαλιστικά

Το μισθοδοτικό κόστος αποτελεί τον κύριο φορέα κόστους για κάθε επιχείρηση. Οι διαρκείς αλλαγές στην εργατική-ασφαλιστική νομοθεσία επηρεάζουν όχι μόνο το κόστος της επιχείρησης, αλλά σε σημαντικό βαθμό, τις σχέσεις με τους εργαζομένους και κυρίως την παραγωγικότητα.

Η έμπειρη και ενημερωμένη ομάδα μας, μπορεί να βοηθήσει την επιχείρησή σας να αυξήσει την παραγωγικότητά της , μέσω της ταυτόχρονης πλήρους εφαρμογής της νομοθεσίας και της εκμετάλλευσης και αξιοποίησης επιδοτούμενων προγραμμάτων. Παράλληλα η συνεπής ενημέρωση τόσο του εργοδότη όσο και των εργαζομένων για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης και βοηθά στην άμεση τακτοποίηση των όποιων διαφορών.

Διεκπεραιωτικές & Λοιπές Υπηρεσίες

Οι επαφές με τους δημόσιους φορείς αποτελούν πονοκέφαλο για επιχειρηματίες και ιδιώτες. Είμαστε κοντά σας σε κάθε ανάγκη σας για ενημέρωση σε μια πληθώρα θεμάτων που καλύπτουν ένα ευρύ νομοθετικό φάσμα.

Συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένους επαγγελματίες (οικονομολόγους, δικηγόρους, συμβολαιογράφους) και είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφόρηση για κάθε ζήτημα που σχετίζεται με την επαφή σας με το δημόσιο.

Creative-Attitude-new-logo

Creative Attitude

Η θεώρηση των πραγμάτων στη σύγχρονη εποχή απαιτεί μια διαφορετική στάση. Επιτάσσει «δημιουργικές» συνεργασίες – συνέργειες. Με κοινή συνισταμένη την εξειδίκευση στον λογιστικό – φοροτεχνικό τομέα και την ανάγκη για καινοτομία, τα μέλη της ομάδας μας συνεργάζονται σε μια προσπάθεια να δώσουν αποτελεσματικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τόσο οι επιχειρήσεις όσο και οι ιδιώτες από το συνεχώς μεταβαλλόμενο και μη φιλικό στην επιχειρηματικότητα φορολογικό και ευρύτερο νομοθετικό περιβάλλον…

Συνέχεια